The Albanians: A Modern History

The Albanians: A Modern History
Author:
Publisher: I.B. Tauris
Publication Year: Qershor, 2001
ISBN: 520
About the Book

Kjo është llogaria e parë e plotë e një vendi që, pas dekadash izolimi, ka pësuar ndryshime të papara në sistemin e tij politik: rënien e komunizmit, progresionin e zgjedhjeve shumëpartiake dhe turbullira që pasuan nga kryengritja e marsit 1997.
Miranda Vickers gjurmoi historinë e popullit shqiptar nga periudha osmane deri në formimin e Partisë Komuniste Shqiptare.”Shqiptarët” tani është përditësuar për të mbuluar krizën në Kosovë që çoi në luftën e parë “perëndimore” në Evropë që nga viti 1945.