One Boy from Kosovo

One Boy from Kosovo
Authors: ,
Publisher: Harper Collins
Publication Year: 2000
About the Book

Kur lufta e dëboi Edi dymbëdhjetë-vjeçar dhe familjen e tij nga shtëpia e tyre në Kosovë, ata u larguan përtej kufirit maqedonas në kampin e refugjatëve Brazda, një qytet tendë që strehonte pothuajse tridhjetë mijë njerëz. Ku një familje ndante një tendë me më shumë se njëzet njerëz të tjerë, pa kuzhinë, pa ujë të rrjedhshëm, dhe nuk kishte asnjë shkollë për Edi që të merrte pjesë. Në vend të kësaj ai i ndihmoi fëmijët e vegjël, ka luajtur futboll me djemtë e tjerë, dhe vrapoi , deri sa pritnin në rreshta të gjatë për ushqim dhe ujë të freskët. Gjithkush ishte duke pritur në Brazda – për lajme nga të afërmit, për luftën në fund, për ditën kur ata më në fund do të mund të shkojnë përsëri në shtëpi.