Kosovo: Background to War (Anthem Slavic and Russian Studies)

Kosovo: Background to War (Anthem Slavic and Russian Studies)
Authors: ,
Publisher: Anthem Press
Publication Year: 2001
About the Book

Një kontribut të veçantë në debatin e vazhdueshëm mbi një nga konfliktet më të rëndësishme ndërkombëtare për të dalë si shekulli i kthyer, Schwartz ofron një pasqyrë të lexueshme, të thellë, dhe në shumë aspekte të polemikave shqiptaro-serbe mbi provincën e trazuar, duke u bazuar në burime të injoruar më parë nga autorët jo-ballkanik. Ai paraqet një analizë origjinale dhe të detajuar të rënies së Jugosllavisë, një kritikë depërtuese të mosveprimit perëndimor në fytyrën e krizës problematike të Kosovës, dhe një diagnozë të rrallë të dobësisë së politikave perëndimore dhe ndërkombëtare në Ballkan, pas ndërhyrjes së armatosur .